טופס רישום לכנס אוקטובר 2021

טופס רישום לכנס מארג אוקטובר 2021
כנס מארג אוקטובר 2021
אנא מלא/י את הפרטים הבאים:
-אני בריא/ה , בגיר/ה וכשיר/ה להתנסות במאמצים גופניים/אנרגטיים כמו תנועה ריקוד ונשימה, ובאתגרים רגשיים וערכיים.
-ידוע לי שחלק מהפעילויות הינן בעלות אופי מיני, ויתכן ויכללו עירום ומגע (עפ"י המצוין בתוכניה ובהסברי המנחה לפני הפעילות ).
-השתתפותי בפעילויות הינה על דעתי ומרצוני הטוב ובאחריותי האישית בלבד לאחר שהובהר לי אופי ותוכן הכנס. אני רשאי להפסיק את השתתפותי בפעילות בכל עת.
-על כל עניין רפואי / נפשי יש לעדכן את מנחה הסדנא לפני הפעילות.
– הפקת הכנס מביאה את מיטב המנחים להעברת התכנים בצורה הולמת ומקצועית , אך אינה אחראית לפעילות המתקיימת בתוך האולמות .
-ידוע לי כי הפעילויות בכנס אינן באות להחליף טיפול רפואי מוסמך ומוכר.
-שימוש בסמים למיניהם אסור לפי חוק בכל מתחמי הכנס .
-בחתימתי אני מוותר/ת על כל טענה או תביעה כלפי ההפקה ו/או נציגיה בכל האמור לאופי הכנס והתכנים המועברים בו ואשר בהן אשתתף.
-אין להדליק אש בשטח הכנס והקמפינג.
-אין לבשל במתחם הקמפינג.
-אין להכניס בעלי חיים.
-אני מתחייב/ת לשמור על סודיות שאר המשתתפים ולא לפרסם תמונות/מידע עליהם ברבים.
-ההפקה אינה אחראית לכל נזק/גניבה לרכוש שייגרם במהלך הכנס לרבות נזק למכוניות.
-להימנע מגרימת נזק לאדם ולרכוש, לשמור על ניקיון אישי וסביבתי.
-הארוחות מוגשות מטעם ספק חיצוני בעבור הכנס – בכל עניין בנוגע לאלרגיות לרכיבי מזון יש לפנות לברור עם המטבח עוד טרם הארוחה.

סמן/י לאישור קריאה *
התנהלות בזמן קורנה והצהרת בריאות:
הכניסה לכנס תתאפשר עם תו ירוק או בהצגת בדיקת קורונה שלילית בתוקף של 72 שעות .
האם ברשותי תו ירוק
ביטול כרטיס –
(חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010)
פרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה הוא 14 יום מרגע ביצועה ובלבד שהביטול יעשה פחות מ 7 ימים קודם למועד תחילת השירות.
בפרק הזמן בו ניתן לבטל עסקה יחויב המבטל בדמי ביטול של 5% מערך העסקה אך לא יותר מ 100 ₪ בפרק הזמן שלאחר 14 יום ממועד ביצוע העסקה או ב 7 הימים קודם למועד תחילת השירות לא ניתן לבטל אותה כלל.

כנס מארג שומר על מרחב מאוזן מגדרי ולכן במידה והאירוע sold out טרם 14 ימי עסקים ממועד הארוע, לא ניתן יהיה לבטל השתתפות אלא על ידי מציאת משתתף שירכוש את הכרטיס. על המשתתף להיות מאותו המגדר של בעל הכרטיס המקורי.

Maximum upload size: 6MB